Skip to main content

Prettige feesten !!!

Je kent het wel, die laatste werkdag voor de kerstvakantie. Voor velen een dag om langzaam uit te rollen en al een beetje vakantiestemming te krijgen.
Al zuchtend en blazend de dag doorkomen was eerder mijn ervaring. Met een overbelast mobieltje waarvan de batterij het halverwege de middag liet afweten, een gestresseerde boekhouder die nog last-minute facturen kwam controleren, leveranciers die hun deadline niet konden halen en een mailbox die overliep.

Prettige feesten, het gevoel van weg te zakken in diep drijfzand terwijl de tijd als een TGV met EPO voortraast en je amper beseft dat je brein aan't gaarkoken is.

Prettige feesten, je zult de hele kerstvakantie nodig hebben om deze laatste dag voor de kerstperiode boven te komen. Om dan terug vol goede moed (en een amper gevulde reserve aan energie) te beginnen aan een nieuw jaar.
Prettige feesten... ik begin er minder pret in te vinden dan vanmorgen, toen ik op een bijna lege autosnelweg naar mijn werk moest rijden.

Maar goed, het is vijf uur en het is genoeg geweest. Iedereen is naar huis en mijn taken zijn afgerond. Ik ben op.

Comments

Popular posts from this blog

Speeding up database calls with PDO and iterators

When you review lots of code, you often wonder why things were written the way they were. Especially when making expensive calls to a database, I still see things that could and should be improved.
No framework development When working with a framework, mostly these database calls are optimized for the developer and abstract the complex logic to improve and optimize the retrieval and usage of data. But then developers need to build something without a framework and end up using the basics of PHP in a sub-optimal way.

$pdo = new \PDO( $config['db']['dsn'], $config['db']['username'], $config['db']['password'] ); $sql = 'SELECT * FROM `gen_contact` ORDER BY `contact_modified` DESC'; $stmt = $pdo->prepare($sql); $stmt->execute(); $data = $stmt->fetchAll(\PDO::FETCH_OBJ); echo 'Getting the contacts that changed the last 3 months' . PHP_EOL; foreach ($data as $row) { $dt = new \DateTime('2015-04-…

PHP Arrays - Associative Arrays or Hash Maps

Associative array or hash maps are listings of key and value pairs with a posibility to nest additional keys and values. An associative array is a very powerful construct within PHP.

In our previous article we discussed simple arrays, which in their turn are indexed associative arrays under the hood. Take the following example:

$array = [
'apple',
'banana',
'chocolate',
]; 

Is in fact an indexed associative array under the hood:

$array = [
0 => 'apple',
1 => 'banana',
2 => 'chocolate',
]; 

But associative arrays can be so much more than just an indexed array, and you will find many database operations returning arrays where the fields of a table are the keys in the array while their values are also the values within the array.

$productRowData = [
'product_id' => 1234,
'brand_id' => 321,
'product_name' => 'Our awesome product',
'prodcut_description' => 'This is our most awesome product.&#…

Deploy Docker containers fast to Microsoft Azure

DEPLOY DOCKER CONTAINERS FAST TO MICROSOFT AZURE It’s hard to ignore the fact thatDockeris a way to move forward for rapid application development, distributed architectures and microservices. For developersDockeroffers great advantages as they can build their containers specifically for the task they work on. They grab a base image of a container, modify it for their purpose and prepare the functionality inside the container. Quality, testing and security teams now have a single instance to look at and ensure all functional and regulatory requirements are met. System engineers now don’t have to worry about providing a system with the required specs as the container is already provisioned for that purpose. But where do you deploy yourDockercontainers? You can set up your existing bare metal infrastructure to allow them to run containers, but this also means you need to learn about securing your container infrastructure, which is not an easy task. Luckily “the cloud” offers container …